Anunțuri

Rezultatele la examenul organizat pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de secretar general din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nistorești, din data de 23.05.2022.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Competitivi împreună”

 

Nistorești, 06 Octombrie 2021

 

LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL

 Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Nistorești, judeșul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2

 

Cod MySMIS 145607

 

Comuna Nistorești, în calitate de beneficiar, derulează, începând cu data 22.09.2021, proiectul “Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Nistorești, judeșul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”, Cod SMIS 2014 145607, în baza contractului de finanţare nr. 361/233t/22,09,2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Comuna NIstorești.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,

Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,

Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: Îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional, atât pentru elevi cât si pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin dotarea unităților de Învățământ aflate pe raza UAT Comuna Nistorești cu echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice (dotarea sălilor de clasă precum și sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, în contextul crizei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

 

Rezultate așteptate:

  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Gimnazială Nistoresti în vederea prevenirii îi răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare – 93 buc, tablete grafice – 13 buc, laptop – 13 buc, tablă interactivă – 6 buc, Sistem all-in-one – 6 buc, router wireless – 6 buc, proiectoare – 6 buc; ecran proiectie – 6 buc; camera web conferinta – 6 buc).
  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care iși desfașoară activitatea școlară la Școala Primară “Herăstrău” în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare – 27 buc, tablete grafice – 3 buc, laptop – 3 buc, tabla interactivă – 2 buc, sistem all-in-one – 2 buc, router wireless – 2 buc, proiectoare – 2 buc; ecran proiecție – 2 buc; camera web conferință – 2 buc).
  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Primară “Brădețu” în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -7 buc, tablete grafice – 1 buc, laptop – 1 buc, tablă interactivă – 1 buc, Sistem all-in-one – 1 buc, router wireless – 1 buc, proiectoare – 1 buc; ecran proiecție – 1 buc; cameră web conferință – 1 buc.)

 

Valoarea totală a proiectului este de 480.491,28 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 446.964,87 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 438,025,57 lei (Valoare FEDR: 379.920,14 lei si Valoare BS: 58.105,43 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 8.939,30 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 33.526,41 lei

 

Proiectul se implementează de Comuna Nistorești, reprezentată legal de către Dobre Teodor, în calitate de Primar al comunei.

 

Proiectul se implementează pe o durată de 10 luni:

Data începere proiect: 22.09.2021

Data finalizare proiect:21.06.2022

 

 Codul SMIS 2014: 144607

 

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

 

 

Date de Contact:

Comuna Nistorești, cu sediul în Localitatea Nistorești, judeţul Vrancea, cod postal 627230

Telefon: +40 237 677 034

E-mail: proiecte.uatnistoresti@gmail.com