Economie

Resursele economice specifice zonei sunt valorificate prin activităţi de exploatarea şi prelucrarea brută a lemnului, prelucrarea finită a lemnului pe plan local, creşterea animalelor şi prelucrarea produselor animaliere, cultivarea terenului agricol, valorificarea fructelor de pădure şi a produselor pădurii, valorificarea rezervaţiilor naturale, a florei şi a faunei, a apelor sulfuroase şi plantelor medicinale, agroturism montan, lucrări silvice, dulgherie, tâmplărie.