Turism

Pitorescul deosebit al zonei, rezervaţiile naturale şi traseele turistice montane fac din Nistoreşti o zonă cu multiple posibilităţi turistice.Principalele obiective turistice sunt: Cascada Mişina, Cheile Narujei I, Cheile Narujei Pădurea „Verdele”, Lacul Negru, Mănăstirea Valea-Neagră, Vârful Pietrosul.

Cascada Mişina

Aria protejată Cascada Mişina ocupă un areal de 183,5 ha, este de tip hidrogeomorfologic, forestier, floristic, faunistic şi de peisaj şi este situată în bazinul superior al pârâului Mişina. Relieful este dominat de puternicele procese tectonice din trecut, datorită cărora într-o zonă marcată de o pânză de sariaj şi o falie inversă, s-a format şi Cascada Mişina cu o rupere de pantă de peste 12 m.

Cheile Narujei I şi Lacul Negru

Aria protejată Cheile Nărujei I – Lacu Negru are o suprafaţă de 20 ha ( tip hidrogeomorfologic, botanic, forestier, peisaj ) şi este localizată în localitatea Herăstrău, pe cursul superior al Pârâului Năruja. Trăsătura caracteristică este fragmentarea terenului, în zona Cheilor Nărujei, unde s-a format un relief caracteristic de o deosebită spectaculozitate. Punctul central al acestei arii protejate îl constituie Lacul Negru. Situat la altitudinea de 1250 m, are o suprafaţă de cca. 1 ha şi o adâncime de 7,5 m. Ceea ce îi conferă un caracter de unicat în Vrancea este turbăria care se dezvoltă pe treimea inferioară, şi care are aspectul unui plaur. Denumirea de Lacul Negru provine de la întunecimea molidişurilor care-l înconjoară şi care se reflectă în apele limpezi ale lacului.

Cheile Narujei Pădurea „Verdele”

Aria protejată Cheile Nărujei Pădurea Verdele are o suprafaţă totală de 250 ha, este de tip hidrogeomorfologic, forestier, floristic, faunistic şi de peisaj. Fiind situată în sectorul montan al Nărujei. Această arie protejată ocupă ambii versanţi din sectorul inferior al Cheilor Nărujei. Trăsătura caracteristică este puternica fragmentare, cu o energie de relief mare cu un maxim în sectorul Cheilor Nărujei, unde succesiunea sectoarelor înguste de tip canion, cu sectoare de luncă sau mici bazinete dau un aspect de o mare valoare ştiinţifică şi peisageră.

Mănăstirea Valea Neagră

Mănăstirea se află în satul omonim, comuna Nistoreşti, judeţul Vrancea, fiind o mănăstire cu obşte de maici. Schitul Valea Neagră, monument istoric naţional, a fost ctitorit de către părintele Maftei din satul Spineşti, în anul 1755.

Mănăstirea are în componenţa sa biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, monument istoric, şi turnul clopotniţă, ambele fiind incluse pe lista monumentelor de arhitectură. Maicile ce vieţuiesc în mănăstire susţin că numele mănăstirii „Valea Neagră” este dat de satul Valea Neagră aflat mai la nord de biserică. Biserica a fost înaltata pe un plan de tip nava, având încaperile dispuse pe axa est-vest, cu absida altarului si pronaosul decrosate fata de planul naosului. Edificiul s-a realizat din bârne de lemn, peretii încheindu-se si legându-se între ei cu o serie de grinzi. Intrarea principala este amplasata în golul peretelui de vest al pronaosului, la care se accede din pridvorul vestic, având scopul de a proteja intrarea în lacas.

Biserica nu are decoratii în interior-tocmai pentru a pune în evidenta catapeteasma sculptata în lemn.În cadrul ansamblului se disting usile împaratesti, pictura icoanelor lucrate în culori vii, bine executate portretistic. Mai jos de biserica se profileaza turnul-clopotnita cu cele trei etaje din lemn, cu deschideri pe toate laturile. Etajul turnului este amplasat peste parterul din piatra de râu, în care se accede printr-o deschidere încununata de o arcada semicirculara spre est.