Skip to content Skip to footer
COMUNA
NISTOREȘTI
județul Vrancea
Compartimente
Anunțuri
Hotărâri
Dispoziții
Conducerea instituției
Primar: Teodor Dobre
Viceprimar:Pricop Ion
Secretar General: Tumurică Cătălin Bogdan
Contabil: Cornea Ion
Cuvântul Primarului
Dragi cetățeni ai comunei Nistorești,

Ca să cunoști localitatea noastră trebuie sa poposești măcar pentru câteva ore sau mai mult, pentru ca ochii tăi să poată fi mângâiați de frumusețea peisajului, auzul tău să fie stimulat de cântecul păsărilor și murmurul apelor, pentru ca să te poți bucura de generozitatea naturii din această zonă, de ospitalitatea și bunătatea oamenilor locului.

Vă mulțumim că ați ales să ne vizitați!
Primar: Teodor Dobre
Suprafață 25060 ha
Locuințe 970
Populație 2150
Grădinițe 3
Școli 4
avizier electronic-

Vezi mai mult

proiecte de investiții.
Proiecte de apă și canal
Alimentare cu apă comuna Nistorești
Sursa finanțării: FONDURI NAȚIONALE
Proiecte de infrastructură rutieră
Modernizare drumuri de interes local în comuna Nistoresti
Sursa finanțării: FONDURI NAȚIONALE
Proiecte de infrastructură rutieră
Reconstruire pod din beton armat peste râul Naruja, legatura DJ 205M-Drum de interes local comuna Nistoresti
Sursa finanțării: FONDURI NAȚIONALE
Compartimente
COMUNA NISTOREȘTI
Financiar-Contabil și Resurse Umane
Registru agricol
Cultură
Urbanism
Asistență socială
Turism
Stare civilă
Situații de urgență (SVSU)
Obiective Turistice
COMUNA NISTOREȘTI
Mănăstirea Valea Neagră
Mănăstirea se află în satul omonim, comuna Nistoreşti, judeţul Vrancea, fiind o mănăstire cu obşte de maici. Schitul Valea Neagră, monument istoric naţional, a fost ctitorit de către părintele Maftei din satul Spineşti, în anul 1755.

Mănăstirea are în componenţa sa biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, monument istoric, şi turnul clopotniţă, ambele fiind incluse pe lista monumentelor de arhitectură. Maicile ce vieţuiesc în mănăstire susţin că numele mănăstirii „Valea Neagră” este dat de satul Valea Neagră aflat mai la nord de biserică. Biserica a fost înaltata pe un plan de tip nava, având încaperile dispuse pe axa est-vest, cu absida altarului si pronaosul decrosate fata de planul naosului. Edificiul s-a realizat din bârne de lemn, peretii încheindu-se si legându-se între ei cu o serie de grinzi. Intrarea principala este amplasata în golul peretelui de vest al pronaosului, la care se accede din pridvorul vestic, având scopul de a proteja intrarea în lacas.

Biserica nu are decoratii în interior-tocmai pentru a pune în evidenta catapeteasma sculptata în lemn.În cadrul ansamblului se disting usile împaratesti, pictura icoanelor lucrate în culori vii, bine executate portretistic. Mai jos de biserica se profileaza turnul-clopotnita cu cele trei etaje din lemn, cu deschideri pe toate laturile. Etajul turnului este amplasat peste parterul din piatra de râu, în care se accede printr-o deschidere încununata de o arcada semicirculara spre est.
DJI_0150
Cheile Narujei Pădurea „Verdele”
DJI_0185
Aria protejată Cheile Nărujei Pădurea Verdele are o suprafaţă totală de 250 ha, este de tip hidrogeomorfologic, forestier, floristic, faunistic şi de peisaj. Fiind situată în sectorul montan al Nărujei. Această arie protejată ocupă ambii versanţi din sectorul inferior al Cheilor Nărujei. Trăsătura caracteristică este puternica fragmentare, cu o energie de relief mare cu un maxim în sectorul Cheilor Nărujei, unde succesiunea sectoarelor înguste de tip canion, cu sectoare de luncă sau mici bazinete dau un aspect de o mare valoare ştiinţifică şi peisageră.

Aria protejată adăpostește arbori seculari cu specii de fag (Fagus sylvatica), brad (Abies) și molid (Picea abies); specii ierboase, precum și o mare varietate faunistică specifică Orientalilor. Rezervația naturală se suprapune sitului sitului de importanță comunitară - Pădurea Verdele la baza desemnării căruia se află cinci specii (mamifere, amfibieni, insecte) faunistice protejate la nivel european și aflate pe lista roșie a IUCN; astfel: urs brun (Ursus arctos), lup cenușiu (Canis lupus), râs eurasiatic (Lynx lynx), salamandra carpatică (Triturus montandoni) și croitorul cel mare al stejarului (Cerambyx cerdo).
Lacul Negru, colțul de rai din Munții Vrancei
Aria protejată Cheile Nărujei I – Lacu Negru are o suprafaţă de 20 ha ( tip hidrogeomorfologic, botanic, forestier, peisaj ) şi este localizată în localitatea Herăstrău, pe cursul superior al Pârâului Năruja. Trăsătura caracteristică este fragmentarea terenului, în zona Cheilor Nărujei, unde s-a format un relief caracteristic de o deosebită spectaculozitate. Punctul central al acestei arii protejate îl constituie Lacul Negru. Situat la altitudinea de 1250 m, are o suprafaţă de cca. 1 ha şi o adâncime de 7,5 m. Ceea ce îi conferă un caracter de unicat în Vrancea este turbăria care se dezvoltă pe treimea inferioară, şi care are aspectul unui plaur. Denumirea de Lacul Negru provine de la întunecimea molidişurilor care-l înconjoară şi care se reflectă în apele limpezi ale lacului.

Lacul Negru face parte acum dintr-o zonă protejată – demersul fiind impus României de Uniunea Europeană, ca a cerut și extinderea unor arii protejate din Munții Vrancei. Lacul, numit și Lacul cu plămână, după numele popular al unei plante cu proprietăţi terapeutice, se afla într-o rezervaţie naturală situată pe versantul sud-estic al culmii Dealului Negru. Rezervaţia naturală a fost declarată arie protejată în anul 2000 şi reprezintă o zonă montană cu văi, cheiuri (Cheile Nărujei), luciu de apă (Lacul Negru), turbării unice în această parte de țară şi pajişti cu o floră endemică rară. Zona este bogată în faună specifică Subcarpaţilor de Curbură.
Biserica de lemn din Nistorești
Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” a fost ridicată la cerința obștilor sătești a nistorenilor pe la finele secolului al-XVIII-lea. Anuarul Eparhiei Romanului ne confirmă existența unei biserici filială „Sfântul Nicolae” din Nistorești, construită din lemn, reparată la 1810, de locuitori, la 1920 de pr. I.D. Danțiș”. Dacă această biserică a fost refăcută de două ori la un interval de aproximativ 100 ani, iar atestarea documentară a satului este la 1792, putem lansa o ipoteză referitoare la perioada apariției lăcașului de cult. Planul trilobat și absida vestică poligonală sunt caracteristice arhitecturii bisericilor de zid, fapt ce determină încadrarea bisericii „Sfântul Nicolae” la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Acest lăcaș de cult a fost înălțat pe o fundatie din piatră de râu zidită cu mortar, adaptându-se terenului așezat în pantă. Pereții din bârne groase de lemn, ne prezintă un plan trilobat, cu abside poligonale.
IMG_8012
Cascada Mișina
misina
Aria protejată Cascada Mişina ocupă un areal de 183,5 ha, este de tip hidrogeomorfologic, forestier, floristic, faunistic şi de peisaj şi este situată în bazinul superior al pârâului Mişina. Relieful este dominat de puternicele procese tectonice din trecut, datorită cărora într-o zonă marcată de o pânză de sariaj şi o falie inversă, s-a format şi Cascada Mişina cu o rupere de pantă de peste 12 m.

În arealul rezervației naturale sunt prezente trei tipuri de habitate (Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) și Fânețe montane); ce adăpostesc o gamă floristică și faunistică specifică Subcarpaților de Curbură.

Biserica Cuvioasa Paraschiva

Vezi mai mult

Biserica de lemn „Sf. Voievozi

Vezi mai mult

Muntele Goru

Vezi mai mult

Căldările Zăbalei

Vezi mai mult

Șindrilița (sit SCI)

Vezi mai mult

Știri locale
359834190_577319624613501_6859160274996460690_n

Miercuri – 19 .07.2023. Masina de salubrizare va presta servicii pe raza localitati Nistoresti.

Ultima actualizare: 09:07 | 26.04.2024

Sari la conținut